Janice D. Soderling: a poem of Dan Andersson


Mystikern Dan Andersson visste var han hörde hemma: med de allra fattigaste.Visa

Min kärlek föddes i lustfylld vår,
på stränder av lekfullt dansande vatten ,
och vildhonung drack jag i ungdomens år
på ängar våta av dagg i natten.

Min kärlek föddes vid Paiso älv,
där laxarna hoppa och gäddorna jaga.
Där vart den en visa som sjöng sig själv,
en vildes rus och en spelmans saga.

Den sjöd i mitt blod varje svallande vår,
pånyttfödd att locka och vinna, 
den sjöng där all världen i vinrus går
och jord och himlar brinna.

Men aldrig mera älskar jag så
som i rosornas år, som vid Paisos vatten,
min kärlek är gammal och börjar bli grå,
och hittar ej vildhonung mera i natten.


Ballad (Original name Visa)

My passion was born in the lusty spring
At the strand of the river tumbling blue.
Wild honey I drank in the years of my youth
In meadows drenched with midnight dew.

My passion was born at Paiso river,
Where pike go hunting and salmon flail.
It was a song that sang itself,
A wild man’s drink, a music man’s tale.

It seethed in my blood every swelling spring,
Born, reborn, to tempt and to claim;
A song that impassions an entire world
Making earth and the heavens flare and flame.

And never again will I love so,
As at Paiso’s strand, amidst roses bright.
My passion is old and starting to gray
and can no longer find wild honey at night.(Translated by Janice D. Soderling)

Note: This translation was first published at now defunct Barefoot Muse, a fine zine edited by Anna M. Evans. http://www.barefootmuse.com/archives/issue7/soderling2.htm
Dan Andersson (Skattlösberg, 1888 – Estocolmo, 1920) Poeta sueco. Obrero agrícola y carbonero, fue uno de los iniciadores de la literatura proletaria. Su formación fue totalmente autodidacta. Empezó desde muy joven a escribir cuentos y poemas, a los que él mismo ponía música para cantarlos. Enseguida obtuvo una gran popularidad, a la que no fue ajena su fe religiosa. Publicó Historias de carboneros (1914) y Canciones del carbonero (1915), Baladas negras (1917), Último cuento (1929) y La herencia de David Ramms (1919) entre otros.

Janice D. Soderling escribe principalmente desde Suecia, pero proviene de los Estados Unidos. Su poesía/ ficción/ traducciones han aparecido en las revistas impresas Malahat Review, Fiddlehead, Event y Windsor Review, Glimmer Train Stories (ganador del primer lugar), Beloit Poetry Journal. Sus últimas publicaciones: Centrifugal Eye, Literary Bohemian, Frostwriting, Hobble Creek Review, Prick of the Spindle, y próximamente disponible en JMWW, Innisfree Poetry Journal, Umbrella Journal, Soundzine y Shit Creek Review. Próximamente impreso en Blue Unicorn (EE. UU.) Y Anon (Escocia).

Janice D. Soderling has her writing base in Sweden but hails from the United States. Her poetry/ fiction/ translations have appeared in the print journals Malahat Review, Fiddlehead, Event, and Windsor Review,Glimmer Train Stories (first place winner), Beloit Poetry Journal. Work recently on-line: Centrifugal Eye, Literary Bohemian, Frostwriting, Hobble Creek Review, Prick of the Spindle, and soon forthcoming at JMWW, Innisfree Poetry Journal, Umbrella Journal, Soundzine, and Shit Creek Review.  Forthcoming in print at Blue Unicorn (US) and Anon (Scotland).

Compartir esta entrada