Solveig Von Schoultz: ¿Cómo podría entender el árbol a la hierba?

(Foto: Sverige Radio)

 

TRÄDET

Kanske var detta skillnaden: han var ett träd

Han ägde det största: han ägde tid att växa

att vända sina blad mot solen, att vända dem ner

skyddande gräset vid sina trofasta fötter.

Han ägde tid att kröka sin rot runt stenen

grubblande, sökande sin långsamma väg,

tid att hårdna, tid att bredda sin krona

medan fjärran somrar bidade i hans bark

 

Hur skulle detta träd förstå en ört?

En ört vars snabba sommar förblev en enda?

 

EL ÁRBOL

Tal vez esta fue la diferencia: él era un árbol. 

Poseía lo más grande: poseía tiempo para crecer

para entornar sus hojas hacia el sol, para girarlas hacia abajo

protegiendo la hierba a sus leales pies. 

Poseía el tiempo para hundir su raíz alrededor de la piedra. 

cavilando, buscando lentamente el camino, 

tiempo para endurecer, tiempo para ensanchar la copa 

mientras lejanos veranos mordían su corteza

 

 ¿Cómo podría entender el árbol a la hierba? 

¿La hierba cuyo fugaz verano sería solo uno?

 

 

SOLVEIG MARGARETA VON SCHOULTZ (Borgå, Finland, 1907 – 1996) Hon debuterade 1932 med barnboken Petra och silverapan. Förutom barnböcker och memoarer har hon givit ut 13 diktsamlingar, bl a debutsamlingen Min timme, 1940, och de sist utkomna Samtal med en fjäril, 1994, och Molnskuggan, 1996. Hennes lyriska författarskap, som tar upp existentiella teman, har ofta en kvinno-, moders- och omsorgstematik. Hon använder en originell, skarp och lyhörd natur metaforik i ett modernistiskt formspråk. Dessutom har hon skrivit novellsamlingar, bland annat Ingenting ovanligt, 1947, och Kolteckning ofullbordad, 1983. Solveig von Schoultz har dessutom givit ut en roman och arbetat i den dramatiska genren med 15 hörspel, tre skådespel och fyra pjäser för TV.

SOLVEIG MARGARETA VON SCHOULTZ (Borgå, Finland, 1907 – 1996) Debutó en 1932 con el libro infantil Petra och silverapan. Además de libros infantiles y memorias, publicó trece poemarios, entre ellos su debut  Min timme, de 1940, y los más recientes Samtal med en fjäril, de 1994, y Molnskuggan, de 1996. Su obra lírica, que trata temas existenciales, se centra a menudo en la mujer, la madre y el cuidado. Utiliza una metáfora de la naturaleza original, aguda y sensible, en un lenguaje modernista. También ha escrito libros de relatos cortos, como Ingenting ovanligt, 1947, y Kolteckning ofullbordad, 1983. Solveig von Schoultz también publicó una novela e incursionó en el género dramático con quince obras radiofónicas, tres teatrales y cuatro para televisión.

 

Compartir esta entrada