Christer Boberg: estás en nuestro archivo

Christer Boberg | At the Fringe

 

VÅRT ARKIV

Så mellanchefen och hälsocoachen bläddrar i din sås
Så dagisfröken och orkesterledaren bläddrar i din sås
Så besiktningsmannen och bibliotekarien bläddrar i din sås
Så gladjazzen och viskleken bläddrar i din sås
 
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
 
Så orienterarsjukan och konservatorn bläddrar i din sås
Så kennelägaren och lastbilschaffisen bläddrar i din sås
Så förvaltningsdirektören och kallskänkan bläddrar i din sås
Så copywritern och KTH-professorn bläddrar i din sås
 
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
 
Så diakonen och strejkbrytaren bläddrar i din sås
Så garvaren och talpedagogen bläddrar i din sås
Så mögelsaneraren och hudterapeuten bläddrar i din sås
Så ridläraren och läromedelsförfattaren bläddrar i din sås
 
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv

Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv
Du finns i vårt arkiv

 

NUESTRO ARCHIVO 

Así que el jefe intermedio y el consejero de salud remueven tu salsa
Así que la cuidadora de niños y el director de orquesta remueven tu salsa
Así que el revisor de automóviles y el bibliotecario remueven tu salsa 
Así que el entusiasta del jazz y el tergiversador remueven tu salsa 
 
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
 
Así que el desorientado y el conservador remueven tu salsa 
Así que el dueño de la perrera y el camionero remueven tu salsa 
Así que el director de empresa y la mesera remueven tu salsa 
Así que el copywriter y el catedrático de la KTH remueven tu salsa 
 
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo

Así que el diácono y el desertor de huelgas remueven tu salsa 
Así que el curtidor de pieles y el logopeda remueven tu salsa 
Así que el saneador de moho y el dermatólogo remueven tu salsa 
Así que el instructor de equitación y el escritor de libros de texto remueven tu salsa 

Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo

Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo
Estás en nuestro archivo

 

Ur Terpsitone:

Jag tänker inte välja

Den älskande kan det inte

Jag tänker inte utesluta någon eller något

Den älskande är alltid utan

Den älskande förblir rotlös

Jag tänker inte välja mellan likhet och skillnad

Det finns alltid en rest

Du blir över

Den älskande fäster sig inte vid någon eller något

Den älskande lämnar kvar

Jag är tomhänt

Den älskande vågar inte annat

Du är alltid litet starkare

 

*

No pienso elegir

El amante no puede elegir

No voy a excluir a nada ni a nadie

El amante está siempre sin

El amante se queda desarraigado

No pretendo elegir entre semejanza y diferencia

Siempre nos queda un remanente

Estarás siempre acabado

El amante no se apega a nada ni a nadie

El amante se va

Estoy con las manos vacías

El amante no se atreve de otra manera

Siempre se es un poco más fuerte

 

*

En motvillig morgons origami. Nattmörkret dröjer kvar när gryningen anländer. Det roterande skenet från skogsmaskinens gula saftblandare väcker oss. En spindel av smutsigt ljus sprintar över sovrumsväggarna. Skuggorna av papper viks och viks till en noskon. Vi vilar i varandras armar men har inte en chans.

*

Un origami matutino se resiste. La oscuridad de la noche aún latiendo al amanecer. El resplandor giratorio del mezclador de jugo amarillo de la máquina forestal nos despierta. Una araña de luz sucia recorre las paredes del dormitorio. Sombras de papel se doblan y doblan en forma de cono. Descansamos en los brazos del otro pero no tenemos la más mínima oportunidad.

 

*

Tonen vaggar hålrummen som vågorna lysbojen

Och glömskans framtid i den oföddas tinning

*

El tono mece las cavidades como las olas a la boya de luz

Y el futuro del olvido en la mejilla del nonato

 

(Poemas seleccionados por el autor y traducidos del sueco por Aleisa Ribalta)

 

 

Christer Boberg är född 1970 i Falun men är numera bosatt på Gotland. Han har givit ut två diktsamlingar på Bokförlaget Trombone: Sekvensen om pappersblomman (2007) och Revel (2010). I den första samlingen utforskas intighetens intimitet och många av dikterna ligger nära den buddhistiska koanen. I den andra samlingen rör sig dikterna mellan den psykiska störningen, den könsliga svindeln, medvetandets sandrygg och ett fruktat eller efterlängtat försvinnande.

2013 utkom CD:n SKUGGVÄLTAN med text- och ljudkompositioner, samt den sextonsidiga volymen Haiku. I april 2016 utkom diktsamlingen Terpsitone, som är en sorts undersökning av människans förhållande till maskiner. Några av Bobergs dikter finns översatta till turkiska, kroatiska och engelska. Boberg är även verksam som bibliotekarie, litteraturkritiker och musiker. Han är bland annat textförfattare, gitarrist och sångare i punkmetalbandet Kvicksand.

Compartir esta entrada