Joakim Becker: en las noches recojo estrellas como un loco

(Foto: Peter Nyberg)

 

Vill du ha en? 

På nätterna  

plockar jag stjärnor 

som en galning. 

 

Men det går bara  o

m jag står på tå.  

 

¿Quieres una?

En las noches

recojo estrellas

como un loco

 

Pero va bien

siempre de puntillas

 

Vem vet? 

De döda vet 

inget. 

Så, jag är väl 

död då

 

¿Quién sabe?

Los muertos no saben

nada.

Así que, seguramente

estoy muerto

 

Höjdskräck

Jag är så lång,

jag törs inte

titta ner.

 

Acrofobia

Soy tan alto,

no tolero mirar

hacia abajo.

 

Lögnaren 

Aldrig förr 

har jag väl 

trott på 

någon som 

ljuger så 

mycket. 

 

Mentiroso

Nunca antes

he podido creer

en alguien

que miente

tanto.

 

Vill du ha en andra?

Jag har plockat

på tok för

många stjärnor.

 

Jag råkade få med

mig månen och

andra planeter

också.

 

Det blir spännande

att nagla fast dem

igen, för jag vet inte

alls var exakt de ska

vara.

 

Men det gör nog

inget om jag ändrar

lite.

 

¿Quieres otra?

Me he excedido

recogiendo

demasiadas estrellas.

 

Acerté a traer

conmigo la luna

y unos cuantos

planetas.

 

Será emocionante

ensartarlos de vuelta

porque no sé dónde

deberían estar.

 

Pero no pasa nada

si cambio su posición

un poco.

 

[Dikter ur I sällskapsrummet på en psykiatrisk klinik(Magnus Grehn Förlag, 2016), översättning till spanska av Aleisa Ribalta.]

Joakim Becker är född 1973 i Skåne och uppväxt i Adelöv utanför Tranås. Han är utbildad verkstadsmekaniker och har skrivit poesi sedan han var 17 år. Efter flera år som lagerarbetare och många år i psykiskt mörker, började
han på Sommenbygdens folkhögskola där uppmuntran och en nytändning fick honom att skriva allt mera dikt. Beckers dikter är skrivna i en lite naiv stil som för tankarna till beatpoesi, rock och punktexter.
Becker diktar sig ut ur sitt eget mörker med svart humor. Hans hjärna och psykiska dagsform står ofta i centrum. Becker fäktas mot sig själv och världen i sina dikter.

Joakim Becker nació en 1973 en Skåne y creció en Adelöv fuera de Tranås. Estudió para ser mecánico de taller y ha estado escribiendo poesía desde que tenía 17 años. Después de varios años trabajando en un almacén y muchos años en la oscuridad mental, comenzó en la escuela de arte para adultos Sommenbygden donde se reactivó su interés por la literatura y cuya estancia le hizo escribir más y más poemas. Los poemas de Becker están escritos en un estilo algo ingenuo que recuerda a la poesía naiv, ala poesía beat y algunas letras de rock y punk. Becker se imagina a sí mismo fuera de su propia oscuridad con un característico humor negro. Su cerebro y agilidad mental están a menudo en el centro. Becker lucha contra sí mismo y contra el mundo en sus poemas.

Compartir esta entrada