Amauta Castro: la tranquilidad de lo aprendido
I

Ofrézome a ser testemuña
da suor dos pasos até a morte.
II

Se cadra a miseria tampouco nos venza
pero medra permanente
o seu labirinto.III

A tranquilidade do aprendido
baleirará a súa derrota.
IV

O que é que somos
senón insistencia no sacrificio?

V

Quedarei espido coma o outono
e comigo o martelo: no peito,
a frialdade branca dun merdo certo
perseguiranos até a fin
e acompañará o noso tránsito
desde o berce.

I

Me ofrezco a ser testigo
del sudor de los pasos hasta la muerte.
II

Quizás la miseria tampoco nos venza
pero crece permanente
su laberinto.
III

La tranquilidad de lo aprendido
vaciará su derrota.
IV

¿Qué somos
sino insistencia en el sacrificio?
V

Me quedaré desnudo como el otoño
y conmigo el martillo: en el pecho,
la frialdad blanca de un miedo cierto
nos perseguirá hasta el fin
y acompañará nuestro tránsito
desde la cuna.

[Poemas inéditos seleccionados por el autor de Camiño de néboa e nada (Camino de niebla  y nada)]
Amauta Castro (1981), pseudónimo literario de Rafael Xoán Muñoz Castro, poeta en lengua gallega que actualmente reside en Catalunya. Ha colaborado, entre muchas, en publicaciones como Dorna, Revista Ligeia, Revista Elipse, o Andar21. Ha participado en volúmenes colectivos como Antoloxía Poética da diáspora galega (2007), o O Poliedro da soidade (2018). Su obra Da pel sae o escuro (2018) fue ganadora del XXXI Certame de Poesia Rosalía de Castro (2017). Tiene dos poemarios individuales publicados Nos muros do mundo (2012) y A Tarde. O desacougo. (2019), obra que fue merecedora del XXXI Premio Nacional Pérez Parallé de poesía.
 

Compartir esta entrada