Carl Jonas Love Almqvist: La bruja en tiempos del Rey Carlos

 
 
 
 
 
Häxan i konung Karls tid
 
 
Här uppå berget ligga gummans svarta knotor:
 
hon, som i våras här brann uppå bål.
 
Nu skall du få höra sagan om röda elden:
 
höra huru gumman i bålet satts, att brinna.
 
Gumman, hon tog vita stickor av furu.
 
men sina stickor satte hon i en mur.
 
Sakta hon steg till muren och ur stickorna
 
darrhänt mjölkade hon åt barnena små.
 
Men utur rika prästens ko var den söta mjölken. –
 
Barnena fingo stå vid modrens bål.
 
 
 
 
 
 
 
La bruja en tiempos del Rey Carlos
 
 
Aquí están, en la montaña, los negros huesos de la mujer.
 
Ella, que en primavera fuera quemada en la hoguera.
 
Ahora vais a oír la voz grana del fuego,
 
escuchad lo que la mujer entre llamas dijo.
 
Preparaba blancas astillas como agujas de pino,
 
pero sus agujas, las enterraba en la pared.
 
Lentamente por ellas escalaba el muro
 
con temblor, ordeñaba la leche de otros para los niños.
 
Mala suerte, la vaca del cura daba la leche más dulce.
 
Los dedos de los niños al pie de la hoguera de su madre.
 
 
 
 
 
 
Carl Love Almqvist (1793, Stockholm, 1866, Bremen) skrev flera skönlitterära böcker, bland annat SmaragdbrudenHerrarne på Ekolsund samt Syster och bror. Men hans mest kända bok är utan tvekan klassikern Det går an. I den här berättelsen träffas Albert och Sara Videbeck ombord på ångbåten Yngve Frey. Det går an till historien som en av de modigaste och viktigaste texterna i svensk historia.
 
 
 
Carl Love Almqvist (1793, Estocolmo, 1866, Bremen) escribió muchos libros, entre ellos SmaragdbrudenHerrarne på EkolsundSyster och bror. Su más conocida obra es sin lugar a dudas Det går an. En la historia Albert y Sara Videbeck se conocen a bordo del Yngve Frey. Det går an se considera una de las más bellas y valientes historias de la Literatura Sueca.
 

Compartir esta entrada