Karl Alfred Svensson: Vagabundo era el mundo todo

(Foto: S Nilsson. TT Bildarkiv.)

 

Blomma och vind

 

En blommande äng var jag.

Se – liksom vilda blommor växa på ängen,

så växte jag ur mina ord – 

vinden bär mina blommors frömjöl.

 

«Vinden blåser vart den vill»

Så blås vinden! – 

norrvind! – södervind! –

mina blommors frömjöl bär du i famnen!

 

Någon gång möter du väl

på din väg en

främmande blomma.

 

 

 

Hemlös var världen all

 

Öppna din bröst, o skald! – 

ej trånga portar tål

naturens jätteande – 

men när hans öga ser

ett mänskohjärta naket,

dit leder han då sina

väldiga flöden. 

 

På blodets böljor

in i ditt hjärta strömma

blåsande vindar,

brusande skogar,

jordens alla blommor med doft av barndoms saga salig,

havet, det eviga, svallande,

vintriga nätters stjärnor -:

 

Världen all

vill bo i ditt bröst,

hemlös var världen all – 

nu bar hon hem i ditt bröst.

 

Sjung nu, o skald! – 

nu sjunger ej du,

nu sjunger i ditt ord

Naturens jätteande.

Nu blev ditt ord en värld

för människor att leva i, 

nu blev ditt ord ett värld,

där människor härligt

bo och bygga. 

 

 

 

Flor y viento

 

Yo era un prado en flor.

Así como las flores silvestres crecen,

así de mí crecieron mis palabras –

el viento llevaba el polen de mis flores.

 

«El viento sopla donde quiere»

¡Ve, viento, sopla! –

¡viento del norte! – ¡viento del sur! –

¡llevas en tu regazo el polen de mis flores!

 

Algún día tropezarás

por tu camino 

con una flor extraña.

 

 

 

Vagabundo era el mundo todo

 

¡Abre tu pecho, oh bardo! –

No fuiste hecho para lo angosto,

sino para el espíritu gigante de la Naturaleza –

Cuando el ojo descubre

un corazón humano y su desnudez,

sus enormes ríos 

hacía allí te arrastran.

 

Batiendo en las olas de la sangre

en el río de tu corazón

hay vientos que soplan,

bosques rugientes,

todas las flores de la tierra con el aroma de saga de una infancia feliz,

el mar, eterno, embravecido,

las estrellas de las noches de invierno -:

 

El mundo entero

quiso vivir en tu pecho,

vagabundo era el mundo todo –

ha encontrado hogar en tu pecho.

 

¡Canta ahora, oh bardo! –

ahora no cantas tú

ahora canta en tu palabra

el espíritu gigante de la Naturaleza.

Ahora tu palabra se hizo mundo

para que viva el Hombre,

ahora tu palabra se hizo mundo,

donde puede la Humanidad 

en él vivir y construir.

 

 

Svensson, Karl Alfred (K A) (Helsingborg, 1891) Poet, bibliotekarie, hårdarbetare författare och översättare av bland annat: Shakespeare, Walt Whitman, Edgar allan Poe. KA var anställd som journalist vid Skånska Social-Demokraten efter lumpen. Sen dess arbetade flitigt i Helsingborg som tidningsskribent, privatlärare i engelska, och verkade många år vid Hälsingborgs arbetarekommuns bibliotek. Under hans långa liv kompilerade, forskade och recenserade han hela Vilhems Ekelunds verk och brev, han var också grundare av Vilhem Ekelunds samfundet, bibliotekarie vid Hälsingborgs stadsbibliotek, och fick en fil. dr. i hedern vid Lunds Universitet för hans forskning omkring och tolkning av Soneter av W Shakespeare. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=34927

 

Svensson, Karl Alfred (KA) (Helsingborg, 1891) Poeta, bibliotecario, arduo escritor y traductor de entre otros: Shakespeare, Walt Whitman, Edgar Allan Poe. KA fue empleado como periodista en Skånska Social-Demokraten después del servicio militar. Desde entonces, trabajó diligentemente en Helsingborg como redactor de un periódico, tutor privado de inglés y trabajó durante muchos años en la biblioteca de trabajadores de su municipio natal, Hälsingborg. Durante su larga vida, recopiló, investigó y revisó todas las obras y cartas de Vilhem Ekelund, también fue el fundador de la sociedad de amigos de Vilhem Ekelund. Gran parte de su vida fue bibliotecario de la biblioteca de la ciudad de Hälsingborg y recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Lund por su investigación e interpretación de los sonetos de W Shakespeare.

 

 

 

 

 

 

 

Compartir esta entrada