Per Wästberg: olía a quemado por tardíos secretos de familia revelados

(Foto: Caroline Andersson Renaud)

UR SLÄKTREGISTRET

1

Spenslig gammal flicka gick i sömnen,
morgonrock med nedstänkt sidenfoder,
tryckte en puderdosa mot brösten.
Det luktade bränt av sent
uppdagade familjehemligheter.

2
Hon fick ett barn med stilla gröna ögon,
djurögon. Tystnaden djupnade kring
en gnagande sorg. Mamma, varför säger
du inget? Hon lyfte ett finger:
Därför att jag lyssnar …

3
Fläckfri skjorta, prydliga händer, skrev
berättelser för barn. Tålde inga umbäranden.
Full av döda frön. Fåror löpte diagonalt
över hans ansikte – likt ett biktstolsgaller.
Kunde därför aldrig säga vad han tänkte på.

 

DEL LIBRO DE FAMILIA

1

Frágil niña anciana que caminaba dormida,
bata con forro de seda salpicado,
una polvera contra sus pechos.
Olía a quemado por tardíos
secretos de familia revelados.

2
Tuvo un hijo de serenos ojos verdes,
ojos de animal. Silencio aún más profundo 
una pena desgarrándole. Mamá, ¿por qué 
no dices nada? Ella levantaba un dedo:
Porque estoy escuchando …

3
Camisa impecable, manos cuidadosas, escribía
cuentos para niños. No toleraba la adversidad.
Llena de semillas muertas. Surcos en diagonal
atravesaban su cara, cual reja de confesionario.
Por eso nunca podía decir en qué pensaba.

 

(Traducción al español: Aleisa Ribalta Guzmán)

 

Per Wästberg föddes i Stockholm 1933. Bachelor of Arts i Harvard och fil lic i Uppsala 1962. 1953 blev han kulturskribent i Dagens Nyheter och senare chefredaktör 1976-82. Ledamot i Svenska Akademien.

Per Wästberg, vem debuterade som 15-åring, har skrivit i en mängd genrer. Trots vitt skilda motiv löper gemensamma trådar; kärleken – människan – friheten; eller i politiska termer: människans rättigheter. Hans gestalter söker urskilja de livsavgörande impulserna, tillvarons glödpunkter. Per Wästbergs poesi har utgetts i separata volymer på engelska, tyska, spanska, ryska, slovakiska. 

 

Per Wästberg nació en Estocolmo en 1933. Licenciado en Filosofía y Letras en Harvard y licenciado en Uppsala en 1962, en 1953 fue redactor cultural de Dagens Nyheter y más tarde redactor jefe en 1976-82. Miembro de la Academia Sueca.

Per Wästberg, quien debutó con 15 años, ha escrito en diversos géneros. A pesar de los muy diversos motivos, hay hilos conductores comunes: amor – hombre – libertad; o en términos políticos: derechos humanos. Sus personajes tratan de discernir los impulsos que definen la vida, los puntos focales de la existencia. La poesía de Per Wästberg se ha publicado en volúmenes independientes en inglés, alemán, español, ruso y eslovaco.

Compartir esta entrada