Dan Andersson: en un instante es estrella tu alma y luego sólo tinieblas

(Foto: Kungliga biblioteket, http://kb.se)

 

Buddha

Den heta dagens röda sol har sjunkit stilla ner
i bergens svala skuggors famn och lyser Dig ej mer.
I natt på stjärnomtindrat berg inunder Sala-trän
Din själ skall bo i helig ro, när skaran vandrar hän.

Du hoppas ej och beder ej, var gudom du försmått,
en stund Din själ en stjärna är och sedan mörker blott
Ty för en åtrådd infartsport till Fredens tomma hus
Du offrar glatt för intets natt allt Brahmas klara ljus.

Välsignad vare Du, o son, som vägen stakat ut,
och åt Sansaras heta sorl har gett ett ljuvligt slut.
Om i Vibharas håla än jag stundom ligger gömd
den hemlighet av Dig jag vet skall aldrig bliva glömd.

Arjunas hästar Krishna styr i stridens heta larm,
och slätten dricker ännu blod ur mänskosläktets barm
Men allt som skapas skall förgås på Lagens stränga bud
och Lagen själv skall ock förgås, och varje mäktig Gud.

Din väg är röjd och ligger rak, det finns ej sten däri,
och ropar Dig en gud i natt Ð o son, Du går förbi:
Du går att frälsas utan tro och salighetsbegär,
Du tager slut, Du vandrar ut till det, som icke är.

 

Buda

El rojo sol del caluroso día se ha hundido tranquilamente
en las tibias sombras de las montañas y ya no te ilumina.
Esta noche en la montaña estrellada, bajo el árbol de Sala
tu Alma morará en santa paz, cuando la multitud se aleje.

No esperas ni rezas a esa deidad que despreciaste,
en un instante es estrella tu alma y luego sólo tinieblas.
Por la tan ansiada puerta a la vacía casa de la Paz
sacrificas en la nada de la noche toda la luz de Brahma.

Bendito eres tú, oh hijo, que has marcado el camino,
y al ardiente rugido del Sansara has dado un dulce final.
Si alguna vez oculto te busco en la cueva de Vibhara
el secreto por ti revelado nunca habré de olvidar.

Krishna guía los caballos de Arjuna en el fragor de la batalla,
y en la llanura aún se bebe sangre del seno de la humanidad.
Pero todo lo creado perecerá por el severo mandato de la Ley
y la misma Ley perecerá, como también todo Dios poderoso.

Tu camino es claro y recto, no hay piedra obstruyendo en él,
y si un Dios te llama en la noche, oh hijo, pasa de largo:
Puedes salvarte sin fe y sin deseo de salvación,
has llegado al final, peregrinas hacia la no existencia.

 

(Traducción al español de Aleisa Ribalta Guzmán)

 

Dan Andersson (Skattlösberg, 1888 – Estocolmo, 1920) var författare, poet och tonsättare. Han debuterade 1914 med novellsamlingen Kolarhistorier som handlar om en grupp kolares vardag under en vinter. Skalden växte upp i finnmarkerna i södra Dalarna och hembygden har haft stort inflytande på hans författarskap. Han ses som en pionjär inom den svenska arbetarlitteraturen.

Han publicerade bland annat Kolarhistorier (1914) och Kolvaktarens visor (1915). Andersson hade själv arbetat som kolare och varit skogshuggare och flottare.

 

Dan Andersson (Skattlösberg, 1888 – Estocolmo, 1920) Poeta sueco. Obrero agrícola y carbonero, fue uno de los iniciadores de la literatura proletaria. Su formación fue totalmente autodidacta. Empezó desde muy joven a escribir cuentos y poemas, a los que él mismo ponía música para cantarlos. Enseguida obtuvo una gran popularidad, a la que no fue ajena su fe religiosa.

Publicó Historias de carboneros (1914) y Canciones del carbonero (1915), Baladas negras (1917), Último cuento (1929) y La herencia de David Ramms (1919) entre otros.

 

Compartir esta entrada