Sture Lönnerstrand: Deus Contemplator, traducido al español

(Foto: DAST)

 

Deus Contemplator

 

Jag sitter i de ensamma dagrarnas gyllene hus

och prisar mig själv –

solar och planeter glänsa i skymningen

över livets älv.

Tänk, hur många öden och människoliv,

hur många själviska hopp,

hur många skugglika vänner

under jordens lopp.

 

Att finnas långt borta från var och varannan,

det är att leva utan liv.

Det är att sväva med stjärnor kring pannan

och delta i sorg och tidsfördriv

utan kropp.

 

Deus Contemplator, av Sture Lönnerstrand

(ur Ung mans gåtor: dikter. Lund : Sundqvist & Edmond, 1939.)

 

Deus Contemplator

 

Estoy en la áurea morada de los días solitarios

y me alabo a mí mismo –

soles y planetas brillan en el crepúsculo

sobre el río de la vida.

Piensa, cuántos destinos y vidas humanas,

cuántas esperanzas mezquinas,

cuántos amigos sombríos

mientras la tierra gira.

 

Estar tan alejados los unos de los otros,

es vivir sin vida.

Es como levitar con estrellas alrededor de la frente

y ser parte del duelo y del paso del tiempo

sin cuerpo.

 

(Traducción al español de Aleisa Ribalta Guzmán)

 

Sture Lönnerstrand (1919-1999), var en svensk författare, pionjär inom science fiction. Efter studentexamen började han studera i Lund och debuterade 1939 med diktsamlingen Ung mans gåtor. Därefter återvände han till Stockholm och utgav där 1941 den säregna Där, ett fantasyepos i lyrisk form, till stilen inspirerad av Eddan – den nyutgavs 2001 av förlaget Paradishuset. Lönnerstrand övergick från novellistiken till att i stället koncentrera sig på längre verk. Han publicerade följetonger i bland annat Året Runt och Vecko-Revyn, utgav 1951 den modernistiska diktsamlingen «Den oupphörliga (incestrala) blodsymfonien«. Källa: Wikipedia

 

Sture Lönnerstrand (1919-1999), fue un escritor sueco, pionero de la ciencia ficción. Después de graduarse de bachillerato empezó  a estudiar en la universidad de Lund y debutó en 1939 con el poemario Ung mans gåtor. Después regresó a Estocolmo donde publicó en 1941 el poemario Där, una epopeya fantástica en forma lírica, inspirado en el estilo de la Edda – que se relanzó nuevamente en 2001 por la editorial Paradishuset. Lönnerstrand pasó a escribir relatos y obras más extensas de prosa en ciencia ficción. También publicó folletones Året Runt y Vecko-Revyn, para en 1951 publicar su poemario de aires modernistas Den oupphörliga (incestrala) blodsymfonien. Fuente: Wikipedia

 

Compartir esta entrada