K. A. Svensson: vientos del mar al atardecer le cantan

(Foto: S Nilsson. TT Bildarkiv.)

 

Trädet på stranden

Det står ett träd på den ödsliga stranden
gråa böljor svalla och gunga –
rotat är det i torra sanden.

Havets vindar i kvällens sjunga.

Det knoppades mjuk i vårar gröna –
höstarna kommo, mjörka och tunga –
med skum sig de gråa böljörna kröna.

Havets vindar i kvällens sjunga.

Dess längtan steg mot det klara ljuset –
maktful sig gråa böljorna slunga –
all kvidan drunknar i dånet och bruset.

Havets vindar i kvällens sjunga.

Där står ett träd med förvridna grenar –
minnes ej mer sina vårar unga –
lutar sig ner bland grus och stenar.

Havets vindar i kvällens sjunga.

 

El árbol de la playa

Hay un árbol en la playa desierta
las olas grises le agitan y le mecen –
hunde sus raíces en la arena seca.

Vientos del mar al atardecer le cantan.

Retoña despacio en verdes primaveras –
espera el otoño, oscuro y pesado –
con espuma de las olas grises se corona.

Vientos del mar al atardecer le cantan.

Eleva su ansia hacia la clara luz –
las olas grises poderosas le mecen –
sus gemidos ahoga entre estruendo y bramido.

Vientos del mar al atardecer le cantan.

Se alza allí un árbol de torcidas ramas –
sus años de primavera ya no recuerda –
vive inclinado entre grava y piedras.

Los vientos del mar al atardecer le cantan.

 

(Traducción: Aleisa Ribalta Guzmán)

 

Svensson, Karl Alfred (K. A.) (Helsingborg, 1891) Poet, bibliotekarie, hårdarbetare författare och översättare av bland annat: Shakespeare, Walt Whitman, Edgar allan Poe. K.A. var anställd som journalist vid Skånska Social-Demokraten efter lumpen. Sen dess arbetade flitigt i Helsingborg som tidningsskribent, privatlärare i engelska, och verkade många år vid Hälsingborgs arbetarekommuns bibliotek. Under hans långa liv kompilerade, forskade och recenserade han hela Vilhems Ekelunds verk och brev, han var också grundare av Vilhem Ekelunds samfundet, bibliotekarie vid Hälsingborgs stadsbibliotek, och fick en fil. dr. i hedern vid Lunds Universitet för hans forskning omkring och tolkning av Soneter av W Shakespeare. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=34927

 

Svensson, Karl Alfred (K. A.) (Helsingborg, 1891) Poeta, bibliotecario, arduo escritor y traductor de entre otros: Shakespeare, Walt Whitman, Edgar Allan Poe. K.A. fue empleado como periodista en Skånska Social-Demokraten después del servicio militar. Desde entonces, trabajó diligentemente en Helsingborg como redactor de un periódico, tutor privado de inglés y trabajó durante muchos años en la biblioteca de trabajadores de su municipio natal, Hälsingborg. Durante su larga vida, recopiló, investigó y revisó todas las obras y cartas de Vilhem Ekelund, también fue el fundador de la sociedad de amigos de Vilhem Ekelund. Gran parte de su vida fue bibliotecario de la biblioteca de la ciudad de Hälsingborg y recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Lund por su investigación e interpretación de los sonetos de W Shakespeare.

 

Compartir esta entrada