Jonas Ellerström: la percepción de la profundidad

(Foto: Cortesía del autor)

 

Regnskogen

Man måste lära sig det:
att fokusera på
det ena skiktet
efter den andra
av snår, stammar,
blad och luftrötter.
Djupseendet!
Annars förblir regnskogen
en stum grön vägg
istället för en värld.

 

 

La selva tropical

Uno tiene que aprender:
a concentrarse
en una capa
sobre otra
de matorrales, troncos,
hojas y raíces aéreas.
¡La percepción de la profundidad!
Si no, la selva se convierte
en una muda pared verde
en lugar de un mundo.

 

(Dikten tillhörande diktsamling Genom spegeln (ellerströms, 2017) översätt till spanska av Aleisa Ribalta)

 

Jonas Ellerström är författare, översättare och förläggare. Han har senast utgivit Under tidens yta. En annorlunda svensk poesihistoria (ellerströms, 2014) och Hemlängtan ur världen. Essäer om poesi (Ariel, 2015). Han medverkar regelbundet i Lyrikvännen och har översatt poesi av bl a Arthur Rimbaud, T S Eliot, William Blake, Richard Brautigan, Sylvia Plath, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood och Janet Frame.

 

Jonas Ellerström es escritor, traductor y editor. Ha publicado: Bajo la superficie del tiempo. Una historia diferente de la poesía sueca / Under tidens yta. En annorlunda svensk poesihistoria (ellerströms, 2014) y Nostalgia del mundo. Ensayos sobre poesía / Hemlängtan ur världen. Essäer om poesi (Ariel, 2015). Participa asiduamente en Lyrikvännen y ha traducido entre otros a Arthur Rimbaud, T S Eliot, William Blake, Richard Brautigan, Sylvia Plath, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood y Janet Frame.

Compartir esta entrada